Drobečková navigace

Úvod > Školka > O školce

O školce

Mateřská škola speciální Sluníčko, Praha 5, Deylova 3
Zřizovatel: Hlavní město Praha
Součásti: Mateřská škola speciální, Speciálně pedagogické centrum, Školní jídelna

Mateřská škola je zřízena jako příspěvková organizace, která poskytuje předškolní vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Nachází se v klidné části Prahy 5 – Motola a je velmi dobře dostupná i městskou hromadnou dopravou. Budova je obklopena vzrostlou zahradou s hrovými objekty.

Mateřskou školu navštěvují děti ve věku od 2 do 8 let, jejichž vřazování do tříd se řídí nejen kalendářním věkem, ale i dosaženou úrovní psychomotorického vývoje. V každé z šesti tříd vedle sebe koexistují děti s různým stupněm podpůrných opatření, od dětí, u kterých je nutná neustálá přítomnost asistenta pedagoga, až po děti, u kterých již došlo ke kompenzaci prvotního postižení.

MŠ úzce spolupracuje se Speciálně pedagogickým centrem, které při škole působí.

zahrada školky logo Sluníčka

Do MŠ přijímáme děti

 • s narušenou komunikační schopností
 • nerovnoměrným psychomotorickým vývojem
 • sníženou úrovní rozumových schopností
 • souběžným postižením více vadami
 • s poruchami autistického spektra
 • se zdravotním oslabením a jinými individuálními zvláštnostmi
 • v omezené míře s tělesným postižením (škola není bezbariérová)

Koncepce mateřské školy

Vycházíme z toho, že děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají tytéž potřeby jako děti ostatní, avšak je pro ně specifický způsob prožívání a uspokojování.

Cíle výchovně vzdělávacího procesu:

 • respektovat osobnost každého dítěte,
 • dopřávat každému dítěti radost z úspěchu,
 • spolupracovat s rodinou a ostatními institucemi,
 • brát děti, jako své partnery,
 • řešit vzniklé problémy s profesionalitou a citem,
 • být jednotní a důslední ve výchovných požadavcích,
 • podporovat rozvoj klíčových kompetencí a funkčních gramotností dětí,
 • zaměřit na prevenci sociálně patologických jevů,
 • být empatičtí k dětské potřebě bezpečí, lásky, úcty,
 • vést děti ke zdravému životnímu stylu,
 • vytvářet a podporovat kladný vztah dětí k místu, kde žijí, k přírodě a ekologickému myšlení – efektivně využívat zahradu a okolní přírodu.

Koncepčním záměrem je poskytovat odbornou, speciálně pedagogickou péči dle platné legislativy a vytvořit školu přitažlivou pro děti i jejich rodiče.

Menu

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.