Drobečková navigace

Úvod > Speciální pedagogické centrum > O nás

Aktuálně  !!! 

Režim poskytovaných služeb od 1. března 2021

Režim poskytovaných služeb v tomto období:

-  konkrétní objednaní klienti – vyšetření proběhne v plánovaném termínu (pokud daný odborný pracovník nebude přítomen z důvodu nemoci nebo karantény – vyšetření se přesune na jiný termín, klient o této změně bude informován telefonicky nebo emailem.

-  telefonické či e-mailové konzultace s jednotlivými odbornými pracovníky – probíhají beze změn

-   individuální osobní konzultace s jednotlivými pracovníky - dle individuální domluvy s konkrétním pracovníkem SPC

-   vydávání zpráv –  po předchozí vzájemné  domluvě 

-   objednávky –  nadále  je možné se objednat  prostřednictvím e-mailu či telefonicky na níže uvedených kontaktech - viz. Kontakty SPC

Vzhledem k nařízení vlády ČR a  vážné epidemiologické situaci  respektujte prosím následující upozornění 

Vážení rodiče / vážení zákonní zástupci,

v souvislosti s pandémií koronaviru Vás žádáme o dodržování následujících opatření  př návštěvě SPC -  jedná se pouze  o objednané a potvrzené termíny vyšetření:

 1. Pečlivě zvažte aktuální zdravotní stav Váš i Vašeho dítěte. V případě respiračních onemocnění (i lehkého charakteru) neodkladně zrušte svou návštěvu. Kontaktujte nás telefonicky, popř. mailem, domluvíme náhradní termín vyšetření / spc.slunicko@seznam.cz   telefon - viz.kontakty/.
 2. Nenavštěvujte naše SPC, pokud  dítěti v MŠ, ZŠ nebo Vám na pracovišti byla nařízena karanténa. 
 3. Své děti doprovázejte na vyšetření jen v nezbytně nutném počtu osob - 1osoba.
 4. V prostorách SPC mějte nasazený respirátor nebo obdobný prostředek /vždy bez výdechového ventilu /, naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky ,včetně filtrační účinnosti dle příslušných norem / např. FF2/KN95, zdravotnickou obličejovou masku /. Vaše dítě by mělo mít , pokud to charakter jeho speciálních vzdělávacích potřeb umožňuje,  ústa  zakrytá  rouškou.
 5. U vchodu do  SPC je k dispozici dezinfekce  a jednorázové návleky na obuv , bez nich není možné do budovy vstupovat.
 6. Pokud Vaše přítomnost není v průběhu vyšetření dítěte nezbytně nutná, prosím, zdržujte se mimo prostory SPC.

     Děkujeme za spolupráci                                                       V Praze  dne  1.3..2021

Prohlaseni o aktuálním zdravotním stavu.docx

Před návštěvou SPC je nutné vyplnit a v den vyšetření s sebou přinést výše uvedené Prohlášení o aktuálním zdravotním stavu

Děkujeme za spolupráci

 

 

Speciálně pedagogické centrum

Speciálně pedagogické centrum (SPC) je školským poradenským zařízením, které nabízí své služby dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich rodičům a pedagogům.

V souladu s vyhláškou 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zajišťuje informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost. Dále poskytujeme odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby a preventivně výchovnou péči. Pomáháme našim klientům při výběru  vhodného vzdělávání. SPC spolupracuje s orgány sociálně právní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, zdravotnickými zařízeními a dalšími institucemi.

 Hlavní cílovou skupinou našeho SPC jsou děti a žáci

 • s mentálním postižením
 • s nerovnoměrným psychomotorickým vývojem
 • s narušenou komunikační schopností
 • s mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením

 Poskytované služby

 • speciálně pedagogická diagnostika
 • psychologická diagnostika
 • speciálně pedagogické poradenství
 • psychologické poradenství
 • vypracování podkladů pro vyřízení odkladu školní docházky
 • posouzení stupně potřebné podpory dítěte / žáka ve škole
 • vypracování podkladů pro vzdělávání včetně Doporučení pro vzdělávání s navrženými podpůrnými opatřeními
 • návštěvy škol spojené s vyhodnocením účinnosti podpůrných opatření
 • metodické vedení pedagogických pracovníků
 • vedení praxí studentů psychologie a speciální pedagogiky
 • podpůrná skupina pro rodiče – zajišťuje psycholog

 Všechny služby SPC jsou poskytovány bezplatně

Činnost centra se uskutečňuje ambulantně na pracovišti centra a návštěvami pedagogických pracovníků centra v mateřských a základních školách.

 

Návštěvu, konzultaci a žádosti o poskytování poradenských služeb si můžete domluvit na uvedených telefonních kontaktech, případně využijte emailový kontakt na  odkazu -  Kontakty

 

Mgr. Iveta Kuchařová - vedoucí SPC  speciální pedagog - logoped, psychoped tel. 778 712 428

Mgr. Alice Dušková -  speciální pedagog - psychoped tel. 775 267 322

Mgr. Lenka Ženatá - speciální pedagog - logoped, psychoped tel.  771 132 730

Mgr. Lenka Machačová – psycholog tel. 778 117 402

případně využijte email SPC -  spc.slunicko@seznam.cz

Menu

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.