Drobečková navigace

Úvod > Školka > Organizace a provoz

Program MŠ, den ve Sluníčku, podmínky přijetí dítěte do MŠ speciální

Děti jsou vzdělávány podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání při využití speciálních metod a forem práce. Do každého z šesti oddělení, která jsou označena symboly zvířátek: Berušky, Motýlci, Zajíčci, Rybičky, Ovečky a Medvídci, dochází  7 – 10 dětí. Děti jsou zařazovány do tříd podle kalendářního věku, ale i dosaženého stupně psychomotorického vývoje. Dětský kolektiv jednotlivých tříd je sestaven tak, aby skupina byla funkční, vyvážená a ladila s osobností třídních učitelek.

Pobyt dětí v mateřské škole je uspořádán z hlediska zdravé životosprávy – respektuje biorytmus dětí, kolísání denní křivky výkonu, umožňuje dostatek spontánního pohybu a hry, dbá na klidné přechody mezi jednotlivými činnostmi. Přizpůsobuje se měnícím se podmínkám. Nedílnou součástí je i zajištění zdravé výživy a dostatečného množství tekutin, u dětí je pečlivě dodržován pitný režim.

V průběhu dne jsou zařazována individuální kompenzační cvičení, relaxační cvičení, rozvoj jemné a hrubé motoriky, logopedická terapie, zpřesňování senzorické koordinace a rozvíjení sebeobslužných návyků.

Během školního roku se děti těší na dračí den, vánoční besídky, karneval, kouzelnou noc ve školce, rozloučení s předškoláky, divadelní představení, výlety aj. Dále mají možnost využívat canisterapii, muzikoterapii, ozdravné pobyty ad.

Programem mateřské školy je v rámci běžného režimu stimulovat rozvoj dítěte ve všech oblastech jeho vývoje, zajistit speciálně pedagogickou péči se zaměřením na rozvíjení oslabených funkcí, harmonický rozvoj dovedností a schopností s respektováním aktuálních možností a stupně psychomotorického vývoje dětí. Především však poskytnutí klidného, příjemného a bezpečného zázemí v mateřské škole.

Den ve „Sluníčku“

 • Ranní hry podle volby dětí.
 • Cvičení, pohybové nebo hudebně pohybové hry.
 • Speciální logopedická chvilka.
 • Chvilka hygieny.
 • Svačina.
 • Hlavní činnost zaměřená na výtvarnou, hudební, tělesnou, literární, pracovní výchovu, dramatizaci apod.
 • Pobyt venku – vycházka do okolí, pohybové hry na zahradě apod.
 • Hygiena a oběd.
 • Odpočinek.
 • Odpolední svačina.
 • Hry nebo zájmové kroužky.

Na činnosti ve třídách navazují individuální a skupinové činnosti se speciálními pedagogy MŠ zahrnující celkový rozvoj a logopedickou terapii.

Přijetí dítěte do MŠ speciální

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení.

Zápis do mateřské školy probíhá v období od 2.5. do 16.5. Dítě může být přijato i v průběhu školního roku pokud to podmínky školy umožňují.

V rámci předadaptačního a adaptačního období se děti postupně seznamují s novým prostředím, personálem i kolektivem dětí. Adaptační pobyt zároveň slouží i k diagnostice. Na jejím podkladě jsou dětem vypracovány IVP a zajišťována pravidelná speciálně pedagogická, logopedická a psychologická péče.

Menu

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.