Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA > O školce

Charakteristika MŠ speciální a její koncepce

Mateřská škola speciální Sluníčko, Praha 5, Deylova 3
Státní škola
Zřizovatel: Hlavní město Praha (kraj) Právní subjektivita
Součásti: Mateřská škola speciální, Speciálně pedagogické centrum, Školní jídelna
Kapacita školy: 74 dětí v 6 odděleních

Jedná se o zařízení s bohatou tradicí a širokými možnostmi využití pro klienty, které se nachází v čisté části Prahy 5 – Motola a které je velmi dobře dostupné městskou hromadnou i individuální dopravou. Budova MŠ je obklopena zahradou s mnoha hrovými objekty. Současný stav, vybavení a rozvržení prostor mateřské školy speciální poskytuje optimální zázemí pro děti i jejich rodiče.
Škola má právní subjektivitu, jejím zřizovatelem je od 1.1.2001 Magistrát hlavního města Prahy. MŠ úzce spolupracuje se Speciálně pedagogickým centrem, které při škole působí (poradenská činnost, diagnostika dětí, vytváření individuálně vzdělávacích plánů, doporučuje vhodný typ návazného školského zařízení, vypracovává integrační posudky a integraci vede, posuzuje školní zralost, zabývá se primární prevencí sociálně patologických jevů, zprostředkovává kontakty na další odborná pracoviště, zapůjčuje odbornou literaturu a některé didaktické pomůcky atd.)

mss-slunicko-img-1.jpg mss-slunicko-img-2.jpg

Mateřská škola je určena pro děti ve věku od 3 do 8 let se zdravotním postižením jako např.:

 • nerovnoměrným psychomotorickým vývojem
 • řečovými obtížemi
 • nepřiměřenými citovými reakcemi
 • problémy v oblasti sociálních dovedností
 • sníženou úrovní rozumových schopností
 • vývojovými poruchami
 • selhávajícím v běžné mateřské škole
 • se zdravotním oslabením a jinými individuálními zvláštnost

Koncepce mateřské školy

Vycházíme i z toho, že děti se speciálními potřebami mají tytéž potřeby jako ostatní děti, avšak je pro ně specifický způsob prožívání a uspokojování. Z tohoto důvodu je koncepce MŠ zaměřena na:

 • Principy integrující podporu psychického a fyzického zdraví.
 • Rozvoj žádoucí komunikace mezi vrstevníky i vůči okolnímu světu.
 • Získání zdravého sebepojetí.
 • Primární prevenci sociopatologických jevů u dětí předškolního věku.

Menu

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.