Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


  

  ZÁPIS DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

6. 5. 2019 od 8.00 do 12,00 hod. a od 14,00 do 16,00 hod.

7. 5. 2019 od 8.00 do 12,00 hod.

v souladu s § 34 odst. 1 až 3 Školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů; v souladu s vyhláškou č. 27/2016, o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů.

 

U zápisu do mateřské školy je zákonný zástupce dítěte povinen předložit k ověření:

 • občanský průkaz
 • rodný list dítěte
 • cizinci: platný pas, povolení k pobytu 

Kritéria přijímání dětí:

 • Do mateřské školy zřízené dle § 16 odst. 9 ŠZ budou přijímány děti na podkladě doporučení školského poradenského zařízení - PPP nebo SPC, a to se stupněm podpůrných opatření 3-5.

  Toto doporučení je nutné doložit k žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání při zápisu.

  Pro děti, které do 31. 8. 2019 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2019 předškolní vzdělávání povinné.

 • Přednostně budou tedy přijímány děti k povinnému předškolnímu vzdělávání (děti, které dovrší věku 5 -ti let do 31. 8. 2019) a děti s odkladem školní docházky
 • Děti, které k 31. 8. 2019 dovrší 4 - let věku
 • Děti, které k 31. 8. 2019 dovrší 3 - let věku
 • Děti, které k 31. 8. 2019 dovrší 2 - let věku – pouze v případě volné kapacity

 

Dojde-li k situaci, že nebude možné přijmout všechny děti, které podmínky splnily, bude o přijetí rozhodnuto losováním. K losování dojde mezi uchazeči, kteří daná kritéria splňují. Losování proběhne za účasti vedení školy, člena Spolku rodičů a zástupce zřizovatele. Zákonní zástupci těchto dětí budou mít možnost se losování zúčastnit. O průběhu losování a výsledcích bude vyhotoven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na webu školy.

 

Seznam přijatých dětí  k předškolnímu vzdělávání  do naší MŠS bude vyvěšen v řádném termínu na webových stránkách školy a na vstupních dveřích budovy do 5. června 2019.

Na seznamu budou děti uvedeny pod přidělenými registračními čísly.

Dítě je do mateřské školy speciální umístěno se souhlasem obou zákonných zástupců.

 

 

Ke stažení:     Žádost o přijetí.

 

 

 

 

Škola v přírodě 

Vážení rodiče,

ve dnech 12. – 19. 4. 2019 se koná škola v přírodě ve Vřesníku u Humpolce. (Upozorňujeme, že pátek 19. 4. je volno - Velký pátek - Velikonoce).

Přihlašování dětí je již ukončeno (možné je zapsat dítě jako náhradníka). Prosíme o přinesení vyplněné závazné přihlášky (ještě od několika dětí nemáme), potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře a provedení platby do 8. 2. 2019. Potvrzení o bezinfekčnosti přineste až k odjezdu.

Předpokládaný odjezd na školu v přírodě je v pátek 12. 4. v 11,15 hodin (sraz cca v 10,45 hodin).

                  

                                                                      

DOBRÝ ANDĚL

,,Nebojte se požádat o pomoc“

 

 

Z dopisu pro školu:

Dobří andělé finančně pomáhají rodinám s nezaopatřenými dětmi, v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním, a jehož vlivem se rodina ocitla v tíživé životní situaci.

Pomoc se týká dětí s těžkým kombinovaným onemocněním (mentální, smyslové, pohybové), vážnými metabolickými poruchami, chronickým selháním orgánů, nemocí motýlích křídel, onkologickým onemocněním, svalovou dystrofií či cystickou fibrózou, s PAS. Podrobné informace o možnosti zařazení do Systému pomoci naleznete zde (https://www.dobryandel.cz/pomahame-detem/).

Pokud máte ve Vaší škole žáky s nějakým výše zmíněným postižením či onemocněním, neváhejte rodině prosím doporučit pomoc Dobrých andělů. Kontakt je pro rodinu velmi jednoduchý, stačí napsat na e-mail dobryandel@dobryandel.cz nebo zavolat na telefonní číslo 733 119 119.

Děkujeme za Vaši ochotu a čas.

 

S úctou
Mgr. Helena Kriglová

  


CO TEĎ PRÁVĚ ŘÁDÍ V MŠ 

Výskyt neštovic na pavilonu A. a  B.

Po skončení onemocnění prosíme o potvrzení od praktického lékaře, že dítě je zdravé a smí do kolektivu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.
Chráněno službou reCAPTCHA.