Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Milí rodiče,

platby za školu v přírodě Vám budou vráceny v plné výši. Prosíme Vás o zaslání (na mailovou adresu školy sps.deylova@zris.mepnet.cz)  jména dítěte a čísla účtu, na který má být platba vrácena.

Děkujeme za spolupráci

 

 

Vážení rodiče,

školné a stravné na měsíc duben z důvodu uzavření MŠ prosím neplaťte. V případě trvalých příkazů Vám bude na konci školního roku přeplatek vrácen.

 

 

Vážení rodiče,

naše škola je od pondělí 30. 3. 2020 po dohodě se zřizovatelem až do odvolání uzavřena. Tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) najdete zde (rozklikněte).

Tiskopis Vám vyplníme elektronicky, pouze ve výjimečných případech si ho od pondělí 30. 3. 2020 můžete vyzvednout na základě telefonické domluvy (Mgr. Hana Tomanová, ředitelka školy, tel. 608 702 505 nebo e-mailem sps.deylova@zris.mepnet.cz).

 

 

 

Zápis do Mateřské školy speciální Sluníčko, Praha 5, Deylova 3 proběhne v termínu

5. - 6. 5. 2020 

 1. 5. 2020 od 8. 00 hod. do 12. 00 hod. a od 14. 00 hod. do 16. 00 hod.
 2. 5. 2020 od 8. 00 hod. do 12. 00 hod.

Zákonný zástupce při zápisu předloží:

 • občanský průkaz
 • rodný list dítěte
 • vyjádření školského poradenského zařízení - PPP nebo SPC

K zápisu se dostaví zákonný zástupce, dle možností i se svým dítětem.

Kritéria přijímání dětí:

 • Do mateřské školy budeme přijímat děti se stupněm podpůrných opatření 3 - 5.
 • Ve vyjádření školského poradenského zařízení bude doporučeno zařadit dítě do školy zřízené podle § 16 odst. 9 zákona.
 • Přednostně budou přijímány děti k povinnému předškolnímu vzdělávání, které dovrší 5 let věku do 31. 8. 2020 a děti s odkladem školní docházky.
 • Dále děti, které dovrší 4 let věku k 31. 8. 2020.
 • Dále děti, které dovrší 3 let věku k 31. 8. 2020.
 • Děti, které k 31. 8. 2020 dovrší 2 let věku budou přijaty pouze v případě volné kapacity.

 

Předpokládaný počet přijímaných dětí: Pro školní rok 2020/2021 budeme přijímat maximálně 19 dětí.

Dojde-li k situaci, kdy nebude možné přijmout všechny děti, které splnily podmínky přijímacího řízení, bude o přijetí rozhodnuto losováním. Losování proběhne mezi všemi uchazeči, kteří splňují daná kritéria. Losování proběhne za účasti ředitele MŠ, zástupce zřizovatele a zástupce pedagogů. Zákonní zástupci těchto dětí budou mít možnost se losování zúčastnit. O průběhu a výsledcích losování bude vyhotoven písemný protokol, který bude podepsán všemi zúčastněnými a následně zveřejněn na webu školy.

Účastníci správního řízení mají právo nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36 a § 38 odst. 3 správního řádu 27. 5. 2020 v ředitelně školy.

 

 

 

Vážení rodiče,

v případě, že byl Vašemu dítěti udělen Odklad povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021, je nutné předat toto rozhodnutí třídním učitelkám k založení do spisu.

 

Vážení rodiče,

zkontrolujte si prosím platnost Doporučení školského poradenského zařízení. Pokud končí jeho platnost k 31. 8. 2020, kontaktujte prosím co nejdříve své SPC nebo PPP a žádejte o vystavení nového doporučení.

 

 

 

Prázdninový provoz MŠ: 1. - 10. 7. 2020

Uzavření MŠ o prázdninách: 13. 7. - 31. 8. 2020

 

 

 

Vážení rodiče,

připomínáme, že odhlašování nebo přihlašování stravování Vašeho dítěte je možné nejpozději do 8 hodin ráno přímo ve školní jídelně MŠ na telefonním čísle

257 225 043 (i záznamník).

 

                                                     Bc. Tereza Caisová

                                                       statutární zástupce ředitele školy

 

 

  

Úplata za předškolní vzdělávání 2019/2020 

 

  

DOBRÝ ANDĚL

,,Nebojte se požádat o pomoc“

 

 

Z dopisu pro školu:

Dobří andělé finančně pomáhají rodinám s nezaopatřenými dětmi, v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním, a jehož vlivem se rodina ocitla v tíživé životní situaci.

Pomoc se týká dětí s těžkým kombinovaným onemocněním (mentální, smyslové, pohybové), vážnými metabolickými poruchami, chronickým selháním orgánů, nemocí motýlích křídel, onkologickým onemocněním, svalovou dystrofií či cystickou fibrózou, s PAS. Podrobné informace o možnosti zařazení do Systému pomoci naleznete zde (https://www.dobryandel.cz/pomahame-detem/).

Pokud máte ve Vaší škole žáky s nějakým výše zmíněným postižením či onemocněním, neváhejte rodině prosím doporučit pomoc Dobrých andělů. Kontakt je pro rodinu velmi jednoduchý, stačí napsat na e-mail dobryandel@dobryandel.cz nebo zavolat na telefonní číslo 733 119 119.

Děkujeme za Vaši ochotu a čas.

 

S úctou
Mgr. Helena Kriglová

  


AKTUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ ZPRÁVY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.