Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


 

 

Průběžné výsledky přijímacího řízení do MŠS Sluníčko

 

 

 

Vážení rodiče,

 

na základě kontroly dokumentace školní matriky, vyzývám ty z Vás, kteří doposud nedodali doporučení ŠPZ pro pokračování v docházce do MŠS Sluníčko od září 2018, aby tak neprodleně učinili.

V opačném případě bude docházka k 31.8.2018 ukončena.

Týká se všech dětí přijatých před 1.9.2017.

 

 

 

Milí rodiče,

v případě zájmu jsou u paní učitelky Bc. Lady Žákové ve třídě Medvídků k dispozici fotky ze školy v přírodě na USB. 

 

 

 

  

 

 

 

OZNÁMENÍ O PRÁZDNINOVÉM PROVOZU

  

V době  letních prázdnin tj. od 1.7.2018 do 31.8.2018 bude mateřská škola uzavřena.

 

 

Školné a příspěvky do Spolku rodičů se za měsíce - červenec a srpen - nevybírají.

 

 

 

                   ZÁPIS DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

se  uskuteční ve dnech:

 

3. 5. 2018 od 8.00 do 12,00 hod. a od 14,00 do 16,00hod.

4. 5. 2018 od 8.00 do 12,00 hod.

 

v souladu s § 30 odst. 1 až 3 Školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů; v souladu s vyhláškou č. 27/2016, o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzděl. potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů.

 

U zápisu do mateřské školy je zákonný zástupce dítěte povinen předložit k ověření:

 • občanský průkaz
 • rodný list dítěte

cizinci: platný pas, povolení k pobytu 

 

Kritéria přijímání dětí:

 • Do mateřské školy speciální budou přijímány děti na doporučení školského poradenského

   

  zařízení - PPP nebo SPC -  doporučení  bude přiloženo k žádosti o přijetí dítěte

   

  k předškolnímu vzdělávání při zápisu. V případě, že rodič nebude mít doporučení

   

  školského poradenského zařízení v tento den k dispozici, dodá ho nejpozději do 30. 5. 2018.

           V opačném případě bude správní řízení přerušeno.

 

Žádost je možné si vyzvednout v MŠ speciální každý den v době od  8,00  do 10,00 hod. a od  13,00 do 15,00 hod., stáhnout si ji na webových stránkách školy www.mssslunicko.cz  nebo vyplnit v den zápisu na  místě .

 • Přednostně budou přijímány děti k povinnému předškolnímu vzdělávání – tzn. děti starší věku   5-ti let, poté děti 4-leté a 3-leté.
 • Děti 2-leté budou přijímány v případě, že nebude naplněna kapacita školy dětmi staršími a bude-li možnost zajistit bezpečnost a hygienické požadavky.
 • Dítě je do mateřské školy speciální umístěno se souhlasem obou zákonných zástupců.

 

V Praze dne: 20.3.2018                                   Mgr. Vendula Grossová, ředitelka školy

 

 

 

NEZAPOMEŇTE !!!

Podle nového školského zákona s účinností od 1. 1. 2017 platí: " od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak. V letošním roce toto platí pro děti, kterým bude 5 let před 1. 9. 2018.

 

 

 

Vážení rodiče,

 

z důvodu probíhajících legislativních změn v oblasti školství  je potřeba, aby všechny děti měly doporučení školského poradenského zařízení ( PPP, SPC ) k zařazení dítěte do Mateřské školy speciální.

 

Je proto nutné kontaktovat pracovníky registrujícího poradenského zařízení a vystavená doporučení předat ředitelce MŠS Sluníčko.

 

Klienty vedené v SPC při MŠS Sluníčko žádáme, aby se objednávali prostřednictvím e-mailové adresy:  spc.slunicko@seznam.cz

 

V případě nedodání doporučení není možné, aby dítě pokračovalo v docházce do mateřské školy speciální od září 2018.

 

Netýká se dětí přijatých od září 2017.

 

  

 

 

 

 


CO TEĎ PRÁVĚ ŘÁDÍ V MŠ :-( ?

 

Střevní viróza - průjmy, zvracení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napište nám