Drobečková navigace

Úvod > Akce

  Kouzelná noc ve školce

 

Ve čtvrtek 31. 5. se koná ve školce na pavilonech A a B Kouzelná noc (na pavilonu C u Berušek a Motýlků se bude konat až 21. 6.). Prosíme o vyzvednutí dětí nejpozději v 15 hodin a přivedení v 18 hodin. Pro děti bude připraven pestrý program s bojovkou, opékáním buřtů a spaním ve školce. Po Kouzelné noci v pátek 1. 6. prosíme o vyzvednutí dětí do 13 hodin. Prosíme o přinesení buřtu a pečiva na ohníček. Bližší informace u třídních učitelek.

 

 

 

 

 

Loučení s předškoláky

 

V úterý 5. 6. v 15, 30 hodin se koná na terase pavilonu B tradiční Loučení s předškoláky. Na tuto akci zveme nejen rodiče, prarodiče a sourozence předškoláků, ale i ostatních dětí z naší školky. Každá třída vystoupí s krátkým programem a poté budou ostužkováni naši předškoláci. Na závěr programu bude diskotéka a malé občerstvení. Těšíme se na Vás!

 

 

 

Canisterapie 

Ve čtvrtek 29.5. k nám zavítá canisterapeut (tentokrát k Ovečkám a Medvídkům) Ing. Filip Suk s Borůvkou a Fidorkou. Pokud se o nich chcete dozvědět více, můžete zde.

  

 

 

Muzikoterapie 

Ve pátek 1. 6. se u Berušek a Motýlků koná oblíbená muzikoterapie s muzikoterapeutem Richardem Vítem.

 

 

 

 

 

Podpůrná skupina pro rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami  

 

  Vážení rodiče,

 

stejně jako v předchozích letech, i ve  školním roce 2017/2018 vám nabízíme možnost setkání v menším, bezpečném kruhu, kde je možno sdílet zkušenosti, prožitky a pocity ze soužití s dětmi se SVP, vyměňovat si informace a navzájem si poskytovat emoční podporu.

 

Skupina se koná v ředitelně MŠS Sluníčko, Deylova 3, Praha 5, zpravidla jedno úterý v měsíci, v čase 15:15 – 16:45 a vede ji Mgr. Lenka Machačová, psycholožka SPC. Účast na skupině je bezplatná. Skupinu mohou navštěvovat oba rodiče nebo jen jeden z nich. Data jednotlivých setkání budou upřesňována zde.

 

Datum setkání :

                          úterý 29.5.2018

                          úterý 19.6.2018

 

Průběh setkání ovlivňují sami účastníci skupiny.

 

Nejčastější témata otevíraná rodiči na skupině jsou:

  • přijetí a zvládání skutečnosti, že v rodině je dítě se SVP ze strany rodičů

  • přijetí a zvládání této skutečnosti ze strany širší rodiny

  • reakce širší veřejnosti

  • výchovná jednotnost či nejednotnost rodičů

  • partnerská soudržnost či nesoudržnost rodičů

  • výchovné metody a strategie, které se osvědčily

  • působení vzdělávacích institucí

  • zkušenosti se zdravotnickými službami

 

 

Pokud máte zájem se skupiny účastnit, obracejte se na Mgr. Lenku Machačovou na tel.: 257 22 50 34, případně na mailu spc.slunicko@seznam.cz

Napište nám