Drobečková navigace

Úvod > Akce

Škola v přírodě 

Vážení rodiče, ve dnech 20. - 27. 4. se koná škola v přírodě ve Vřesníku u Humpolce.

Prosíme o odevzdání závazné přihlášky k pobytu na škole v přírodě!

  

 Canisterapie 

Ve čtvrtek 22. 3. k nám zavítá ( tentokrát k Rybičkám a Zajíčkům ) canisterapeut            Ing. Filip Suk s Borůvkou a Fidorkou. Pokud se o nich chcete dozvědět více, můžete zde.

  

 

Muzikoterapie 

Ve čtvrtek 22. 3. se u Berušek a Motýlků koná oblíbená muzikoterapie s muzikoterapeutem Richardem Vítem.

 

 

 

 

 

Podpůrná skupina pro rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami  

 

  Vážení rodiče,

 

stejně jako v předchozích letech, i ve  školním roce 2017/2018 vám nabízíme možnost setkání v menším, bezpečném kruhu, kde je možno sdílet zkušenosti, prožitky a pocity ze soužití s dětmi se SVP, vyměňovat si informace a navzájem si poskytovat emoční podporu.

 

Skupina se koná v ředitelně MŠS Sluníčko, Deylova 3, Praha 5, zpravidla jedno úterý v měsíci, v čase 15:15 – 16:45 a vede ji Mgr. Lenka Machačová, psycholožka SPC. Účast na skupině je bezplatná. Skupinu mohou navštěvovat oba rodiče nebo jen jeden z nich. Data jednotlivých setkání budou upřesňována zde. Nejbližší setkání je v úterý 17.4.2018.

 

Průběh setkání ovlivňují sami účastníci skupiny.

 

Nejčastější témata otevíraná rodiči na skupině jsou:

  • přijetí a zvládání skutečnosti, že v rodině je dítě se SVP ze strany rodičů

  • přijetí a zvládání této skutečnosti ze strany širší rodiny

  • reakce širší veřejnosti

  • výchovná jednotnost či nejednotnost rodičů

  • partnerská soudržnost či nesoudržnost rodičů

  • výchovné metody a strategie, které se osvědčily

  • působení vzdělávacích institucí

  • zkušenosti se zdravotnickými službami

 

 

Pokud máte zájem se skupiny účastnit, obracejte se na Mgr. Lenku Machačovou na tel.: 257 22 50 34, případně na mailu spc.slunicko@seznam.cz

Napište nám