Drobečková navigace

Úvod > Akce

 Vážení rodiče a milé děti, přejeme Vám krásné prožití letních prázdnin a těšíme se nashledanou v příštím školním roce 2018/2019. Všem dětem, které již odcházejí do školy, přejeme hodně úspěchů a spoustu kamarádů!

 

Kolektiv MŠS Sluníčko

 

 

 

 

Canisterapie 

Opět se bude konat v příštím školním roce 2018/2019.

O canisterapeutovi Ing. Filipu Sukovi a Fidorce s Borůvkou se můžete dozvědět více informací zde.

  

 

 

Muzikoterapie 

Opět se bude konat v příštím školním roce 2018/2019.

 

 

 

 

 

Podpůrná skupina pro rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami  

 

  Vážení rodiče,

 

stejně jako v předchozích letech, i ve  školním roce 2017/2018 vám nabízíme možnost setkání v menším, bezpečném kruhu, kde je možno sdílet zkušenosti, prožitky a pocity ze soužití s dětmi se SVP, vyměňovat si informace a navzájem si poskytovat emoční podporu.

 

Skupina se koná v ředitelně MŠS Sluníčko, Deylova 3, Praha 5, zpravidla jedno úterý v měsíci, v čase 15:15 – 16:45 a vede ji Mgr. Lenka Machačová, psycholožka SPC. Účast na skupině je bezplatná. Skupinu mohou navštěvovat oba rodiče nebo jen jeden z nich. Data jednotlivých setkání budou upřesňována zde.

 

Termíny  dalších setkání budou upřesněny během měsíce září 2018

 

Průběh setkání ovlivňují sami účastníci skupiny.

 

Nejčastější témata otevíraná rodiči na skupině jsou:

  • přijetí a zvládání skutečnosti, že v rodině je dítě se SVP ze strany rodičů

  • přijetí a zvládání této skutečnosti ze strany širší rodiny

  • reakce širší veřejnosti

  • výchovná jednotnost či nejednotnost rodičů

  • partnerská soudržnost či nesoudržnost rodičů

  • výchovné metody a strategie, které se osvědčily

  • působení vzdělávacích institucí

  • zkušenosti se zdravotnickými službami

 

 

Pokud máte zájem se skupiny účastnit, obracejte se na Mgr. Lenku Machačovou na tel.: 257 22 50 34, případně na mailu spc.slunicko@seznam.cz

Napište nám